Brancheorganisatie OnderhoudNL

brancheorganisatie FODAGErnes schilders is aangesloten bij OnderhoudNL, de werkgeversorganisatie voor schilders- en onderhoudsbedrijven. De brancheorganisatie OnderhoudNL heeft een actieve lobby gevoerd voor het behoud van het lage BTW tarief voor schilderonderhoud aan woningen ouder dan 2 jaar. Verder stuurt OnderhoudNL in- en extern in haar organisatie aan op een kwalitatief goede bedrijfstak door zorg te dragen voor goed onderwijs en goede arbeidsomstandigheden. Op de website van OnderhoudNL kunt u meer te weten komen over deze organisatie.