fbpx
Skip to main content

Meerjaren onderhoud

Onderhoud beheersbaar houden is een van onze basisdoelstellingen. Beheersbaar houden van de kosten voor het buitenonderhoud is een kwestie van een juiste timing. Als 'leek' ziet u meestal pas dat het weer tijd is voor een onderhoudsbeurt als het al te laat is. Onderhoud op het moment dat de verflaag nog intact is is economisch gunstiger dan iedere keer opnieuw een 0 beurt (*) uitvoeren. De zorg voor de juiste timing kunnen wij u uit handen nemen. Wij herinneren u aan het onderhoud, u beslist of het daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Een andere optie is een Onderhouds garantie + plan. Eventueel met een spreiding van de kosten over de looptijd van het contract. Het lijkt op het verhaal hierboven, alleen bent u verzekerd van meerjaren onderhoud tegen de laagst mogelijke kosten (op basis van uw pand(-en)) en u weet vooraf wat het u kost gedurende de looptijd van het contract. Een bijkomend voordeel is dat wij het risico van onderhoud en bijvoorbeeld houtrot op ons nemen.

(*)= 0 beurt - Het herstellen van de ondergrond en de verflaag alvorens een nieuwe afwerklaag aangebracht kan worden, meestal is dit de eerste onderhoudsbeurt in een onderhoudscyclus.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, kunt u contact met ons opnemen. Of maak een afspraak voor een offerte op maat.